W pamięciBENDER PAŁACOWE PIĘKNOŚCI


(18.11.2001 - 26.11.2010)img 8176HD - A

wolny od chorób oczu i serca

testy psychiczne ZKwP zaliczone

PT-1

Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

Champion Rosji

Champion Litwy

Zwycięzca Litwy

Zwycięzca Lipska

Vice Zwycięzca Europy Bratysława

OH MY DARLING ANIMAGUS - CRAZY


(15.06.2005 - 06.03.2008)crazyHD - A

wolna od chorób oczu i serca

testy psychiczne ZKwP zaliczone

PT-1